Leonardo_Diffusion_Political_clipart_logo_It_sould_be_revolvin_1
Свобода на словото: баланс между отговорност и свободен достъп до информация

Предизвикателствата на следващите избори

Докато България се подготвя за следващите си избори, политическото напрежение нараства, което се отразява върху социалната динамика, относно избирателната активност. В тези условия, политиката по провеждането им трябва да се съсредоточи върху няколко предизвикателства, за да се осигури честен и прозрачен изборен процес. 

Кои са основните препятствия, пред които е изправена страната, породени от ниската избирателна активност?

Приветстване на технологиите и изграждане на доверие

Следващите избори в България дават възможност да се приеме дигитализацията и електронното гласуване в политиката. За целта страната има нужда от:

  • стабилна цифрова инфраструктура – разработване на надеждна и сигурна цифрова инфраструктура. в подкрепа на цифровизацията при гласуване. този процес включва още високоскоростна интернет връзка и мерки за защита на данните;

  • онлайн регистрация на гласоподаватели – внедряване на система за онлайн регистрация, която позволява на гражданите да се регистрират удобно и сигурно от личните си устройства;

  • проверка на гласоподавателя – разработване на биометрична идентификация или уникални идентификационни номера на гласоподаватели, за да се провери самоличността. По този начин се минимизира риска от измамно гласуване.

Тези нововъведения и мерки ще помогнат за намаляване на проблемите, свързани с традиционните хартиени бюлетини. От друга страна – ще се подобри ефективността на преброяването на гласовете в секциите, а това би насърчило по-високата избирателна активност.

По време на изборите – кандидатите трябва да се фокусират върху реалистични обещания, за да върнат доверието на народа в политиката. Това ще бъде от решаващо значение за изграждането на следващия парламент. Също така би допринесло за покриване на очакванията за високи стандарти на етика и морал по време на предизборната кампания.

По-висока избирателна активност

Насърчаването на участието на избирателите в политиката е от съществено значение за създаване и поддържане на здрава демокрация. Българските власти и политическите партии следва да обърнат повече внимание за справянето с опасенията и страховете на гражданите. Това може да се постигне чрез открита комуникация, публични дебати, преди и след изборите, както и активно участие в местните общности.

Както ЦИК, така и всички други органи в политиката, трябва да гарантират и осигурят честност на резултатите от изборите. Независимите прогнози и проучвания също могат да допринесат за по-прозрачен изборен процес и висока избирателна активност.

Едва след като се справи с тези проблеми и се съсредоточи върху прозрачността и отчетността в политиката, България може да работи за по-стабилна демокрация с по-висока избирателна активност.

Предишна Съвременната политическа ситуация в страната

Politikat.net © Всички права запазени