PolitiKat:Участвай и ти

от PolitiKat

Версия от 23:20, 23 август 2011 на Асен Генов (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Логиката, или как всичко се случва?..

Всяко публично лице (в този проект, основно, политици на изборна длъжност), все някога прави нещо пред публика. Това, в общия случай, е съпроводено с говорене. Тоест, прави някакво изявление. Говорейки, той засяга определени теми и, естествено, дава някакви обещания или изразява определени становища. Точно тези обещания и становища са обект на изследване на PolitiKat.net. Начините за добавяне на нов запис са описани по-долу:

Видео ръководство за въвеждане на изявления и обещания

Видеото може да спести дълги обяснения, затова първо го изгледайте, а след това, ако имате нещо неясно, може да прочетете и текста по-долу

Накратко, как се въвеждат обещания

Първа стъпка: Въведете Изявлението, където се намира Обещанието или Твърдението, които искате да присъстват в системата. Изявлението обикновено е реч, интервю, изказване и т.н. Много е важно да бъде въведено първо то. Така със сигурност знаем къде и кога са изречени важните думи (има място на страницата, където да се въведе тази информация).

Втора стъпка: В страницата на изявлението, въведете заглавието на обещанието или твърдението, което ще добавяте в системата. След натискане на Бутона „Добавяне или редактиране“, системата ще ви прехвърли на страницата, където се въвеждат конкретните данни на обещанието.

Трета стъпка: Въвеждате коректно всички данни на обещанието. Тъй като вече знаем датата и мястотои източника на информацията, остава да въведем обещанието в неговия контекст (т.е. пълното изречение, съдържащо обещанието), както и името на човека, който го е изрекъл. Първоначалния статус на всяко обещание е „без движение“. То остава такова докато се появи нова информация по темата.

Ако крактото ръководство за въвеждане не ви е ясно, погледнете отдолу, написано е по-подробно.


Портал:Избори 2011

Ако въведеното от Вас обещание или становище е свързано с местните и президентски избори, провеждани на 23 октомври 2011 г, може да отбележите това, като маркирате една от двете възможности във формуляра за въвеждане на обещание или становище, както се вижда на изображението:

Формуляр за въвеждане на обещание

Изявление

За "Изявление" приемаме казаното от политическите представители при публични събития: Парламентарен контрол, срещи с избиратели, интервюта и изказани позиции. Това "Изявление" е първият запис, който се въвежда в PolitiKat.net. Говорейки или пишейки, публичната личност засяга различни теми.

Тема

Темите, както вече стана дума, засягат всичко, което се случва в обществено-политическия и икономическия живот в страната. Един поглед към списъка със съществуващи теми не е излишен, преди да въведете нова.

Темите са вторият обект, който се записва в PolitiKat.net.

Обещание и становище

Обещанията и становищата са последната, но най-важна, според нас, съставна част от изявлението на всяка публична личност, които са основния обект на изследване на нашия проект! Точно те представляват основен интерес и са най-главните обекти, въвеждани и проследявани в PolitiKat.net.

Как да направя нов запис?

Ако желаете да добавите нова тема, изявление, обещание или становище в проекта, използвайте връзката към Участвай и ти.

Как да добавя таблица с обещания и становища на страницата на нова публична личност?

След като добавите ново изявление, определите темите, които се разглеждат в него и добавите направените обещания или становища, ако те са направени от личност, която не фигурира в базата данни на проекта, ще трябва да създадете страницата на самия политик. Името му, например Иван Петров, ще бъде червено. След като отворите съответната страница на дадения политик, може да добавите ред, който ще визуализира обещанията и становищата, които са записани по-рано на името на дадения политик, както и ще вгади таблица с портрет и данни за политика. Редът, който кара всичко това да се случи, е следният:

{{Човек}}

Този код дава възможност и да въведете свободен, описателен текст за дадената публична личност.

Проверка на статуса на данните

Съществуват няколко начина да проверим статуса на дадено обещание или становище, записано в базата данни на PolitiKat.net. Не всички са еднакво ефективни и бързи. Сред тях са:

 1. Проверка в архива със стенограмите на Министерски съвет;
 2. Проверка в архива със стенограми от парламентарния контрол в Народното събрание;
 3. Подходящо място за проверка са и медийните изяви на премиера, отразени на сайта на Министерски съвет;
 4. Чрез запитване в свободен текст до съответните институции.

Полезна информация за проекта

Ръководство за добавяне на тема.

Ръководство за добавяне на изявление.

Ръководство за добавяне на обещание.

Ръководство за добавяне на становище.

Основна информация за PolitiKat

Какво предстои?

 • Изготвяне на страници със статистика по отношение на статуса на обещанията и становищата, направени от политиците, които ще се реализират с помощта на СемантикУики;
 • Изработване на стандартна форма за запитване дали има движение по даденото обещание, написано със свободен текст, включващ:
  • Обяснение на проекта и целта на запитването;
  • Обяснение на това, че ако не получим отговор, ще считаме обещанието за неизпълнено.
 • Шаблон за политически партии;

Помощни страници

Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев