Цветанов: СРС е трябвало да бъдат използвани срещу престъпните босове преди, а не сега

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене
Изявление Стенограма от заседанието на КСНС, проведено на 22 февруари 2011
Кой Цветан Цветанов
Цитат ПЪРВАНОВ: ...Големите босове на престъпността на скенера ли са, следи ли се всяко тяхно действие, защото за мен това е ключов въпрос, който трябва да получи отговор?

Предлагам да обединим докладването и след това дискусията да е обща, тъй като иначе ще отиде до сутринта.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Понеже Маргарита Попова ще пътува, затова, както и премиерът предложи, ако е възможно, дискусията по СРС-тата да бъде извършена и в нейно присъствие, ако има възможност, разбира се, във времето. Затова си позволявам да взема думата и след това, ако трябва, ще взема думата и за доклада си по Шенген. Господин Президент, действително това, което беше казано от г н Волен Сидеров, Вие зададохте публични въпроси към всички присъстващи на Консултативния съвет пред медиите. Но медиите не получиха публични отговори по въпросите, които Вие зададохте. Затова аз имах солидарност към това, което беше казано от г-н Сидеров, а всичко, което касае националната сигурност, можеше да бъде проведено и в друг формат и без медиите. Това, което касае СРС – аз изцяло подкрепям много задълбоченото изнасяне на данните и на философията на СРС, които се прилагат срещу организираната престъпност и защитата на гражданите за ненарушаване на техните човешки права.

Що се касае до това, което Вие визирате в чл. 12, ал. 2, процентът е много малък, но процентът е много голям на предотвратените престъпления при използването на останалите хипотези в закона, които дават срещу престъпността и срещу организираната престъпност.

В България законодателството е синхронизирано с европейското и по нищо не се различава от другите законодателства, прилагани в другите държави в ЕС. Това, което е много ясно и трябва всички да се консолидираме около това, е, че в България се използват законови специални разузнавателни средства, съответстващи на българското законодателство. Защото няма човек, който днес може да каже, че било то Министерство на вътрешните работи или съответни други институции в България да прилагат СРС, без да спазват закона, защото те търпят и наказателна отговорност. Така че в тази посока нека да бъдем обективни и когато говорим за подобни неща, да бъдем много приземени и действително да разсъждаваме прагматично.

Това, което се говори за СРС и статистиката, която беше дадена от Маргарита Попова. Имаме увеличаване на ВДС-те, които са за използвани специални разузнавателни средства, за 2010 години. На цифрата спрямо лицата, срещу които е използвано СРС, 62% са ВДС-тата, които трябва да бъдат изготвени, което смятам, че е един изключително завишен процент и възможност да се работи в реалната борба срещу организираната престъпност. Само ще дам един пример – това, което направихме в 2010 г., и то благодарение на взаимодействието на институциите по трафика на хора. Защото в отчета, който приехме преди 2 седмици на заседание на Националната комисия по трафика на хора, и то по данни от ВКП, имаме за 2010 г. 580 лица, които са жертва на трафика на хора, по които са работили съответните институции, които имат отношение. Само ще дам за съпоставка, която беше дадена за минал период от време, се е работило не повече от 200-250 на година, и имаме 118 осъдителни присъди през 2010 г. за лица, които са се занимавали с трафик на хора.

Що се касае до това, което Вие казвате – за използване на СРС-та спрямо босовете на организираната престъпност – г-н Президент, босовете на организираната престъпност, трябваше да се работи по тях в самото начало на прехода, в годините на демокрация и всичко, което трябваше да бъде направено от политиците, за да се предприемат необходимите законодателни мерки. Защото кажете ми, Емил Кюлев, според Вас, бос на организираната престъпност ли е, когато беше убит, и защо правоохранителната система тогава не е работила по него? А Емил Кюлев човекът ли е, който изкупи банките, които всъщност бяха след фалирането на банковата система 1995-1996 г. и когато всъщност бяха разпределени финансовите потоци в определени лица, които бяха толерирани от политическите партии? Емил Кюлев не беше ли Ваш съветник като президент?

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Не е бил никога.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да, но в публичното пространство беше оповестено, че е в близки отношения с Вас. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:

Това беше опровергано и въпреки всичко Вие го повтаряте непрекъснато. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:

Повтарям го, защото това е на база откритите източници, които имаше в публичното пространство, от медиите. Така че в тази посока, когато говорим за босове, трябва да Ви кажа, че истинските босове на организираната престъпност те отдавна не се занимават с престъпна дейност. Босовете на организираната престъпност вече са легални бизнесмени, които се ползват с протекцията на много от политическите партии, които са в годините на прехода. И точно затова в 2007 г., когато страната влезе в ЕС, беше наложен и механизмът за оценка, точно в секторите борба с организираната престъпност, корупцията и съдебната система. Защото "октоподът", както казваме за определени лица, ами извинявайте, как да работим срещу тежката организирана престъпност и босовете при положение, че един от основните участници в "октопода" беше съветник на Държавната агенция за национална сигурност, която беше формирана и беше създадена от предишното правителство?

Състояние

Запазено

Тема Организирана престъпност, СРС
Специално събитиеАко желаете да коментирате, може да го направите на беседата към тази страница или използвайки формуляра за Фейсбук:


Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев