Browse wiki

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене
Борисов: Законодателството ни е много стриктно и строго и ефективно решава всички проблеми с фалшифицирането, ACTA е излишна
Date 15 February 2012  +
Event Стенограма на МС от 15 февруари 2012 +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 15 February 2012 16:11:47  +
Quote БОЙКО БОРИСОВ: Ние имаме основен довод да БОЙКО БОРИСОВ: Ние имаме основен довод да го направим по простата причина, че '''българското законодателство е много строго, много стриктно и решава всички тези проблеми за фалшифицирането, които всъщност АСТА като споразумение цели да защитава, и хората, които са в съответния бранш. '''С една дума, нашето законодателство е хармонизирано, добро и достатъчно ефективно, за да се налага и подобно споразумение да подписва. налага и подобно споразумение да подписва.
Tag ACTA +
Who Бойко Борисов +
Wind status Запазено  +
Категории Становища
hide properties that link here 
Борисов: Българското законодателство е много стриктно и строго и ефективно решава всички проблеми с фалшифицирането, ACTA е излишна +, Борисов: Българското законодателство е много стриктно и строго и решава всички проблеми с фалшифицирането + пренасочваща страница
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.
Инструменти
Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев