Принципи

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Цели и ценности

 • Цел
  • Целта на проекта е да бъде общодостъпен и надежден източник на информация за политическия процес в България, създаван от общност от доброволци, според най-добрите стандарти за обективност.
  • Вярваме, че информираността е по-добра от невежеството, свободата е по-добра от несвободата и истината е по-добра от лъжата.
  • Проектът подпомага гражданите да упражняват конституционните си права, особено свободата на мисълта, свободата на съвестта, свободата на печата и медиите, свободата да се търси, получава и разпространява информация, както са описани в чл. 37, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията на Република България и в международните документи за защита на човешките права, по които Република България е страна.
 • Приспособимост
  • Правилата, по които се организира онлайн общността около проекта могат да бъдат променяни, в зависимост от необходимостта за по-коректното и по-бързото изпълнение на целите на проекта, със запазване на необходимото уважение към всеки участник в него.

Участие

 • В проекта може да участва всеки, който е готов да отделя от времето си за доброволна работа за проекта, споделя идеите на му, спазва установените правила.
 • В проекта работят потребители на няколко нива
  • Нерегистрирани потребители - имат достъп до информацията, публикувана на сайта, но не могат да въвеждат нови записи и да редактират съществуващи, ако не се регистрират. Ограничението е въведено единствено, колкото и парадоксално да звучи, с цел, защита на личните данни. Всяка нерегистрирана редакция записва и показва публично IP адреса, от който е направена. С тази цел е въведена задължителна регистрация, като няма никакви изисквания за лични данни;
  • Регистрирани потребители, които имат всички права на нерегистрираните потребители плюс следните – право да създават профили на политици, да дефинират политически тези, които подлежат на проверка, както и да коригират форматирането и правописа на публикуваните материали. Промените,въведени от регистрираните потребители могат да бъдат обект на проверка и одобрение от страна на модераторите и администраторите, преди да останат постоянно видими на сайта. регистрираните потребители, също така, могат да качват цитати от медии, отнасящи се до обсъжданите въпроси, По възможност и при желание, потребителите се окуражават да участват в проекта със собствените си имена и лично;
  • Модератори. Модераторите са потребители с авторитет в общността, които имат всички права на нерегистрираните и регистрираните потребители плюс възможността да вземат решение доколко поведението на разглеждания политик/ обществена институция / управителен орган съответства или не съответства на поетите обещания или заявени намерения;
  • Администратори. Администраторите имат всички права на модераторите плюс правото да разрешават спорове, възникнали между потребителите, както и да санкционират тези потребители, които не спазват правилата на общността

Съдържание

 • Обективност
  • Публикуваната информация трябва да е обективна и доказуема. Потребителите трябва да подкрепят своя запис в базата данни с конкретен цитат, изображение, аудио или видео материал, по начин, който:
 • не противоречи с условията на авторите и правоносителите;
 • изцяло и ясно обяснява позицията на наблюдаваната личност;
 • ясно описва ангажимента, който наблюдаваната личност е поела.
 • За приемливи цитати се допускат –
  • цитати от авторитетни медии, блогове, официални становища на държавни институции и други институции ( декларации, отговори на запитвания, молби, жалби и т.н.);
  • текстове от печатни медии, с линк към оригиналната публикация, ако изданието е достъпно и онлайн;
  • ако изданието не е достъпно онлайн, се публикува сканирано изображение на материала, дублирано с текстов цитат на релевантния материал, и се посочват – името на изданието, броя, датата на издание и страницата от която е взет съответният цитат;
  • аудио-материали, от изказвания по радиостанциите, както и линк към съответния онлайн архив, ако радиото разполага с такъв. Ако е необходимо се посочва се точното време от началото на записа, когато е съответният цитат, който се дублира с текст в материала;
  • видео-материали от телевизиите, както и линк към съответния онлайн архив, ако телевизията разполага с такъв. Посочва се точното време, когато се прави съответното изказване, който се дублира с текст в материала;
  • Цитатът трябва да е коректен и да не е изваден от контекста, тълкуването на цитата е допустимо само според законите на логиката и здравия разум.
 • Безпристрастност
  • Информацията, публикувана в проекта, няма за цел да дава оценки за наблюдаваната личност, институция или колективен орган на управление, а само за степента на съответствие на поетите обещания и заявените намерения и последващия резултат. Целта, която си поставяме, работейки по проекта, е да съставяме цялостна непредубедена картина за политическата среда, която да помага на ползвателите на проекта да си изграждат собствено мнение по разглежданите въпроси и личности.
  • Ако дадено твърдение/обещание може да се тълкува по повече от един начин, то се разглеждат всички варианти.
 • Надпартийност
  • Проектът няма за цел да пропагандира за или против която и да било политическа сила или идеология. Обект на изследванията му са политици от целия политически спектър, държавни служители, членове на колективни управителни органи и различни институции. Единственото ограничение е, обсъжданите въпроси да представляват обществен интерес.
  • Модераторите на проекта взимат окончателно решение дали обсъжданият въпрос представлява обществен интерес.
 • Свободно съдържание
  • Цялото съдържание в сайта, добавено от потребителите, е предмет на свободен лиценз - Криейтив Комънс Признание - Без производни произведения 3.0., защото смятаме, че този лиценз дава най-добрия баланс на творческа свобода и правата на авторите.
  • Съдържанието на цитираните материали от медиите е според индивидуалния лиценз на всяка медия.
 • Отворени формати
  • Цялото съдържание, и особено цитатите от различни медии да бъдат по възможност предоставяни в отворени формати. Изключения се приемат само в краен случай
 • Източници
  • При ползване на материали и цитати от външни за проекта източници, внасянето им в проекта следва тези материали да са достъпни при условия, съвместими с лицензионните условия на проекта и употребата им да е в съответствие със законите в Република България, по специално ЗАПСП.

Общност

 • Анонимност
  • Ако желаят, участниците могат да запазят анонимност и да участват с псевдоними в проекта.
 • Присъединяване
  • Всеки може да се присъедини към проекта, стига да е съгласен да спазва правилата.
 • Уважение
  • Личностни оценки и характеристики трябва да бъдат избягвани, обект на оценка са само постъпки, обещания и твърдения.
  • Всякакви прояви на нетолерантност, опити за манипулиране на публиката, за подправяне на източници, за неавторизирано проникване в системата ще бъдат санкционирани по възможно най-бързия и справедлив начин.
  • Участниците трябва да се изразяват на приличен литературен език.
 • Език и писменост
  • Работният език на проекта е български, който се пише на кирилица
 • Спорове
  • Споровете между членовете на общността се разрешават от администраторите след консултации със заинтересованите страни
 • Напускане
  • Всеки може да напусне общността без да дава обяснения.
  • При установено тежко нарушение на правилата на проекта, участникът може да бъде отстранен от администраторите.

Софтуер

Проектът "Гражданска инициатива за намаляване на политическото лицемерие" е базиран върху Уики платформа — свободен софтуер с отворен код. Софтуерът на Уики дава възможност за съдържателна и тематична комуникация между различни страници, давайки възможност за интуитивно и лесно създаване на връзки между тях, ангажирайки потребителите и посетителите в процеса на създаване и съвместна работа по постоянната промяна на съдържанието на сайта. В същото време, базираната на Уики платформа дава възможност за проследяване на приноса на всеки потребител, позволява лесно възстановяване на злонамерени промени и гъвкава редакция, включително и чрез създаването на защитени страници. Така, Уики базираната платформа, дава възможност за гъвкава и лесна за управление информационна структура с богати възможности за редакция. Лесна е за настройки и в същото време позволява лека интеграция на допълнителна функционалност.

Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев