Обещание

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене

Обещанията са направени конкретни ангажименти на публичната личност пред обществото. Те имат измерими параметри, един от които е крайният срок за изпълнението им. Ако не е посочен изрично краен срок, се смята, че крайният срок е краят на мандата на съответния политик.

За обещанията, поети по време на предизборна кампания, обикновено се приема за краен срок краят на мандата, за който се кандидатства, ако кандидатът изрично не е посочил друг срок.

Примери за обещания са:

Всички обещания, въведени в системата, могат да бъдат открити тук

Ново обещание може да се въведе от формуляра тук.

Неявни обещания

Не всички обещания съдържат фразите „обещавам“, „ангажираме се с“, „гарантирам“. В много от случаите обещанието е представено като желание, стремеж, цел. Използват се изразите „ще има“, „целта ни е“, „стремим се към“. Не вярваме, че някой би си поставил цел, ако не вярва, че може да я постигне.

Примери за такива обещания:


Как се добавят обещания?

Моля прочетете ръководството за добавяне на обещания преди да опитате да въведете първото обещание в системата.

Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев