Истинометър

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене

Събирането на информацията за различните обещания и ангажименти се осъществява чрез ежедневен мониторинг на информационния обмен в медиите (печатни и електронни), официални прес-съобщения, стенограми от заседания, срещи с обществеността и други форми на публична изява на наблюдаваните личности.

Оценката за истинност на поетите ангажименти е в следните категории:

 • Без развитие;
  • Всяко обещание започва при такъв статус.
 • В процес на изпълнение;
  • Този статус може да бъде даден, когато има недвусмислени факти, в подкрепа на това, че по дадения ангажимент или обещание се работи.
 • Блокирано;
  • Някои от поетите ангажименти или дадените обещания може да бъдат блокирани поради липса на пари, ресурс или друго непреодолимо препятствие за тяхната реализация. Този тип обещания получават статуса "Блокирани".
 • Неизпълнено;
  • Причините може да са различни - от решение на Парламента или Министерски съвет до промяна на мнението на този, който е направил обещанието или е поел ангажимента. При тези случаи най-подходящ е статуса "Неизпълнено"
 • Частично изпълнено;
  • При този статус обещанията и ангажиментите са изпълнени в някаква степен, но далеч от първоначалния им мащаб. Макар и сходен с "В процес", статусът "Частично изпълнен" все пак се различава от първия по това, че дейността по конкретния ангажимент е приключила.
 • Изпълнено;
  • Идеалният вариант, при който даденото обещание е изпълнено и това може да бъде доказано с факти и документи и статусът "Изпълнено" е еднозначно и недвусмислено приет от всички.

Към портал Истинометър


Шаблони

Категория Преглед на шаблона
Без развитие

Няма движение

В процес на изпълнение

В изпълнение

Блокирано

Блокирано

Неизпълнено

Неизпълнено

Частично изпълнено

Частично изпълнено

Изпънено

Изпълнено

Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев