ГЕРБ

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене

http://www.gerb.bg/

Обещания

Кой Състояние Цитат
ГЕРБ

Неизпълнено

1.Засилване на контрола по събираемостта на публичните приходи и борба с измамите за източване на данъци. Изработване, въвеждане и прилагане на програма за превенция на финансовите и данъчните престъпления. Незабавно търсене на отговорност и предоставяне на прокуратурата на всички доказани нарушители;

2. Намаляване на осигурителната тежест с до 5 процентни пункта, с цел оставяне на повече разполагаеми средства у бизнеса и работниците. Ефектът от тази мярка е незабавен и стимулира запазването и създаването на работни места;

3. Облекчаване на режима за ускорено връщане на ДДС. Сега за ускорено връщане до 30 дни ползват сделки по инвестиции от минимум 10 млн.лв. и 50 създадени работни места. Tози праг да се намали за инвестиции до 5 млн.лв. и 25 създадени работни места, за да могат да се възползват и по-малки фирми от режима на ускорено възстановяване.
>>>
ГЕРБ

Частично изпълнено

.
  • Контролирано преминаване към политика на балансирани бюджети. Фискалната политика трябва да бъде насочена към овладяване на ефектите от кризата, при спазване на Пакта за стабилност и растеж на ЕС;
  • Приемане на нова нормативна уредба за планиране и управление на публичните финанси и утвърждаване ролята програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране като основен метод за управление на публичните разходи;
  • Оптимизиране на правителствените разходи като се подобри тяхната ефективност чрез реализиране на структурните реформи;
  • Стремеж за консервативна политика по отношение на поемане на нови правителствени дългове,но запазване на готовността за бързо реагиране в случай на рискове за финансовата стабилност на страната;
  • Периодичен преглед на ефективността и целесъобразността на правителствени програми – какво носят на обществото, не може ли частният сектор да го прави, има ли баланс между цена и качество при предоставяните от правителството услуги на обществото.
>>>
ГЕРБ

Няма движение

Промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Закона за МВР по посока децентрализация на правомощия на МВР към местната власт. Създаване на общинска полиция и довеждането на редовия полицай до редовия гражданин;

ПРИОРИТЕТ I - Повишаване на индивидуалната сигурност на българските граждани и

възвръщане на доверието им в правоохранителната система
>>>
ГЕРБ

Няма движение

Установяване на постоянни срещи между бизнес, правителство и синдикати, на които да бъдат докладвани последните тенденции в развитието на кризата. Провеждане на такива срещи и в страната поне веднъж месечно. В диалога с правителството да участват не само работодателски асоциации, но и индивидуални работодатели. Антикризисната политика и мерки да се актуализират в съответствие с променящите се условия и нуждите на бизнеса и хората. >>>
ОЩЕ...

Становища

Кой Състояние Цитат
ОЩЕ...
Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев