Бюджет 2011

от PolitiKat

Направо към: навигация, търсене

Обещания

Кой Състояние Цитат
Симеон Дянков

Изпълнено

Симеон Дянков пред БНТ-Пловдив: Първо, ние имаме достатъчно пари в бюджета, второ, не е моментът, при положение че цяла Европа се клати, или голяма част от европейските държави се клатят, ние да тръгваме дори и с малка актуализация. Затова ще направим така, вече сме почнали тази процедура, че една част от тези пари, които се дължат на фирмите в Кърджали, да се изплатят в спестяванията, които можем да направим в бюджет 2011, останалите - в бюджет 2012. Така че актуализация определено няма да има. >>>
Симеон Дянков

Няма движение

От сайта на финансовото министерство:

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месец март 2011 г. е положително в размер на 8.6 млн. лева. За периода януари-март 2011 г. бюджетния дефицит се е свил до 741.9 млн. лв., спрямо 1 669.0 млн. лв. за тримесечието на 2010 година. Бюджетното салдо отчита подобрение с 927.1 млн. лв. спрямо същия период на предходната година или в номинално изражение дефицитът за първото тримесечие на 2011 г. е намалял с повече от 55 на сто спрямо същия период на миналата година.

Подобрението на бюджетната позиция се дължи на по-добро представяне както в частта на приходите, така и в частта на разходите. По отношение на приходите се отчита ръст спрямо същия период на предходната година с 358.3 млн. лв. (6.9%) основно в частта на данъчните приходи. Добро е изпълнението при косвените данъци и приходите от осигурителни вноски. Изпълнението на параметрите в частта на преките данъци и другите данъци по ЗКПО остава близко до отчетеното за същия период на предходната година, докато при имуществените данъци, постъпващи по бюджетите на общините, се отчита минимален спад. Неданъчните приходи също остават близки до отчетените постъпления за първото тримесечие на 2010 година.
>>>
ОЩЕ...

Становища

Кой Състояние Цитат
ОЩЕ...

Ако желаете да коментирате, може да го направите на беседата към тази страница.


Лого и имидж ralev.com Дизайн и кодинг на шаблона Евгени Динев